SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 10, 2016

Apa bezanya Ahli Kitab dahulu dengan orang zaman sekarang.

"Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidah-nya membaca Al-Kitab, supaya kamu menyangka apa yang dibacanya itu sebagian dari al-Kitab, padahal ia bukan dari al-Kitab dan mereka mengatakan: 'Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah', padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui." 
[Qs. Ali 'Imran: 78]

Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah َAzza wa Jalla memberitahukan tentang orang-orang Yahudi, diantara mereka ada segolongan yang menyelewengkan firman-firman Allah dari makna yang sebenarnya dan mengganti nya, serta menghilangkan maksudnya untuk menipu orang-orang yang tidak mengerti supaya mengira hal itu terdapat dalam Kitabullah, dan mereka menisbatkannya kepada Allah, padahal itu perbuatan dusta terhadap Allah, sedang mereka sendiri mereka telah berdusta dan bohong. (Tafsir Ibnu Katsir 3/78).

Bagaimanakah keadaan hari ini, mereka yang menyelewengkan makna sebenar ayat-ayat Allah dan hadith-hadith Nabi-Nya untuk mengikut "konteks" kehidupan di zaman modern?
Allahul Musta'an... 

No comments:

Post a Comment