SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 12, 2016

Rumah seorang mukmin

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata;

"Dunia adalah tempat bertemasya dan akhirat adalah rumah, adapun yang menjadi tujuan akhir adalah rumah."
~Al-Fawa'id~

No comments:

Post a Comment