SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 16, 2016

Yang bisa melembutkan hati yang keras.

Amru bin Ma'di berkata: 
'Perkataan yang lembut akan melembutkan hati yang lebih keras dari batu, sebaliknya perkataan yang kasar akan mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutera.'

“Jika engkau keras dan berhati kasar maka mereka akan berpaling darimu” [Qs.Ali Imran: 159]
@saudAlfunaysan : SyaikhProf.Dr. Sa'ud Al Funaisan, Profesor bidang Syariah dan mantan dekan di Universitas Imam Muhammad bin Su'ud, Riyadh.

No comments:

Post a Comment