SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 9, 2016

Perangilah Hawa Nafsu

Malik bin Dinar rahimahullahu berkata: 

" Perangilah hawa nafsu kalian sebagaimana kalian memerangi musuh-musuh kalian".

Al-Kamil Fi Al-Lughoti Wal Adabi 187
www.almaroni.blogspot.com

No comments:

Post a Comment