SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 22, 2016

Peringatan untuk tidak mentaati orang-orang kafir dan Munafik

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir, disebutkan, Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar tidak mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik, kerana keta'atan kepada mereka akan menyebabkan kebinasaan didunia dan di akhirat. 

"Jika kamu mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikanmu kebelakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi."  
[Qs. Ali 'Imran : 149]

No comments:

Post a Comment