SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 10, 2018

Jangan mengikuti kemahuan orang kafir dan orang munafik..

"Wahai Nabi, bertakwa lah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana,".  [QS. Al-Ahzaab: 1]

"Wahai Rasul, kemudian, Kami menjadikan kamu diatas manhaj yang jelas dalam perkara din maka ikutilah syar'iat yang Kami menjadikanmu di atasnya. Janganlah mengikuti hawa nafsu orang-orang yang bodoh tentang syariat Allah dan yang tidak mengerti kebenaran. Ayat ini mengandung dalil dalil agung tentang kesempurnaan dan kemuliaan din ini serta kewajiban mematuhi hukum-hukumnya dan menghindari kecenderungan kepada hawa nafsu orang-orang kafir dan ingkar."  [Qs. Al-Jatsiyah :18]

No comments:

Post a Comment