SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 20, 2018

Syafa'at Puasa dan al-Qur'an di Hari Kiamat

"Dan dari Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah َshalallahu alaihi wassalam bersabda, "Puasa dan al-Qur'an akan, keduanya akan memberi syafa'at kepada hamba pada Hari Kiamat; puasa berkata: "Ya Rabbi, ia telah terhalang dari makan dan syahwat, maka izinkanlah aku memberi syafa'at kerananya." Beliau bersabda: "Lalu keduanya memberi syafa'at."
(HR. Ahmad 2/174, Ath-Thabarani didalam Al-Kabair, Ibnu Abid dunya, dan al-Hakim. Ia berkata: "Shahih berdasarkan syarat Muslim, dan Syaikh al-Albani shahihkan nya, shahihul Jami' 3882)

No comments:

Post a Comment