SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 3, 2018

Mendapat tentangan

Dakwah salaf mendapati tentangan hebat sa'at ini. Ada pihak yang tidak ingin manhaj salaf berkembang dan mereka lebih suka memalingkan manusia kepada ajaran-ajaran yang bukan dari warisan Nabi َshalallahu alaihi wassalam mahupun para Salafush soleh... 
"Orang-orang kafir itu, dahulu mereka berpaling dari jalan Allah yang lurus, menghalang-halangi manusia menempuh jalan itu, dan menginginkan agar jalan itu bengkok dan tidak bisa dikenali oleh seorang pun, sedangkan mereka mengingkari Akhirat berikut segala yang ada didalamnya."
(QS. Al-A'raf :45) At-Tafsir Al-Muyassar.

No comments:

Post a Comment