SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 15, 2016

Hakikat orang-orang munafik.

Orang-orang munafik itu pada hakikatnya ia tidak bersama orang-orang kafir dan tidak juga bersama orang-orang Mukmin.

"Orang-orang itu bukan dari golonganmu dan bukan (pula) dari golongan mereka."
[Qs. Al-Mujaadilah : 14]
~Tafsir Ibnu Katsir~

No comments:

Post a Comment