SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 5, 2016

Menolak kebenaran kerana kesombongan

Dahulu orang-orang kafir Quraisy mendustakan kebenaran pada saat kebenaran itu datang kepada mereka serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh fikiran dan hawa nafsu mereka kerana kebodohan dan kepicikan akal fikiran mereka. **
Hari ini para agamawan dan para cendiakawan Muslim juga menolak kebenaran (Hadith shahih, sunnah) bukan kerana kebodohan atau kepicikan akal fikiran mereka, tetapi kerana kesombongan dan keangkuhan mereka serta mengikut pendapat dan hawa nafsunya.

"Dan mereka mendustakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya."   [Qs. Qamar : 3]

**Lihat Tafsir Ibnu Katsir.

No comments:

Post a Comment