SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 6, 2016

Orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan.

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam Neraka."  [Qs. Qamar : 47]

Didalam Tafsir Ibnu Katsir, Allah Azza wa Jalla memberitahu tentang orang-orang yang berbuat dosa, bahwa mereka senantiasa sesat, menyimpang dari kebenaran menuju kegilaan disebabkan oleh keraguan dan kekacauan cara berfikir mereka. Yang demikian itu mencakup setiap orang yang memiliki sifat seperti itu, baik yang kafir maupun pelaku bid'ah dari berbagai macam golongan. {Tafsir Ibnu Katsir}
Kita memohon ampun pada Allah yang Mahapengampun dan Mahapengasih, dijauhkan dari kesesatan di dunia dan akhirat.

No comments:

Post a Comment