SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 21, 2016

Ta'at dalam kebaikan.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Maimun bin Mihran mengatakan; "Allah tidak menjadikan (mewajibkan) suatu keta'atan kepada Nabi-Nya kecuali dalam hal kebaikan. Dan kebaikan itu sendiri sebenarnya adalah keta'atan." Allah Ta'ala  berfirman;

"Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik." [Qs. Al-Mumtahanah :12].

Lantas tidak ada keta'atan dalam kemaksiatan, kemungkaran atau keburukan. Namun ramai manusia hari ini jahil, ia memerintahkan orang yang dibawah tanggungannya membuat kemungkaran, membuat dosa atas nama 'ketaatan'. Misalnya suami melarang istri menziarahi ibu bapanya, berbuat baik dengan ibu bapanya, majikan melarang  pekerjanya menyimpan jenggot, memakai jilbab dan seterusnya..Allahul Mustaan ..

No comments:

Post a Comment