SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 15, 2016

Munafik dahulu dan sekarang..

Orang-orang munafik dahulu mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin dan penasihat mereka serta menjadikan orang-orang yang beriman sebagai musuh-musuh mereka. ~Tafsir Ibnu Katsir~
"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman."    [Qs. Al-Mujaadilah :14]

Begitu juga orang-orang munafik zaman ini berbasa-basi dengan kaum kafirin dan memusuhi Ahlus Sunnah yang menegakkan Sunnah Nabi-Nya, sehingga para da'i' disekat dakwahnya, tujuan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah yang sebenarnya. Mereka lupa bahwa; 
"Allah telah menyediakan bagi mereka adzab yang sangat keras, sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan."  [Qs. Al-Mujaadilah :15]

No comments:

Post a Comment