SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 12, 2016

Mereka lebih buruk lagi!

Orang-orang kafir dan musyrik dahulu mengusir Rasul-Nya, Nabi shalallahu alaihi wassalam, kerana mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla...
Tetapi fenomena hari ini orang-orang Muslim yang menghalang, mengusir orang-orang Mukmin kerana beriman kepada Rabb mereka dengan sempurna tanpa melakukan kebid'ahan sebagaimana yang ramai melakukan saat ini. Mereka lebih buruk lagi!

"Mereka mengusir Rasul dan (mengusir)mu kerana kamu beriman kepada Allah, Rabb-mu."
[Qs. Al-Mumtahanah : 1]
~Tafsir Ibnu Katsir~

No comments:

Post a Comment