SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 25, 2017

Adzab dua kali lipat!

Orang-orang kafir berkata pada hari Kiamat; "Wahai Rabb kami, sungguh, kami telah mentaati para pemimpin kami dalam kesesatan dan pembesar kami dalam kesyirikan, lalu mereka menjauhkan kami dari jalan petunjuk dan keimanan. Wahai Rabb kami, adzab lah mereka dua kali lipat dari adzab yang Engkau timpa kepada kami dan usir lah mereka dari rahmat-Mu sejauh-jauhnya!" [Qs. Al~Ahzaab; 33:67-68]

Ayat ini mengandung dalil bahwa mentaati selain Allah dalam melanggar perintah-Nya dan perintah Rasul-Nya menyebabkan murka dan hukuman Allah serta bahwa orang yang mengikuti dan orang yang diikuti sama-sama bersekutu dalam merasakan adzab maka hendaklah seorang muslim berhati-hati terhadap hal itu. 
[Sila lihat At-Tafsir Al-Muyassar]

No comments:

Post a Comment