SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 15, 2017

Siapakah yang lebih sesat?

"Dan Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim."
[Qs. Al-Qashash; 28:50]
Tidak seorang pun yang lebih tersesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sungguh, Allah tidak memberi taufik untuk memahami kebenaran kepada orang-orang zhalim yang menyelisihi perintah Allah dan melanggar hukum-Nya. (Sila lihat at-Tafsir Al-Muyassar)

No comments:

Post a Comment