SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 16, 2017

Perbandingan orang kafir dan orang Mukmin

"Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang Mukmin), seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya. Maka Tidakkah kamu mengambil pelajaran (daripada perbandingan itu?)"  [Qs. Huud: 24]

Berkata Ibnu Katsir didalam Tafsirnya, di Akhirat kelak keadaan orang-orang kafir dan orang-orang munafik,
"....Para saksi akan berkata, 'Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka.' Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zhalim.'"  [Qs. Huud:18]

No comments:

Post a Comment