SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 4, 2017

Prihatinnya sahabat tentang keshahihan hadith

Suatu ketika Abu Musa datang kerumah Umar dan meminta izin sebanyak 3kali untuk memasuki rumahnya. Apabila dia tidak mendapat jawaban Abu Musa pun berlalu. Umar yang kemudian menyedarinya lalu bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkan kamu kembali?"
Lalu Abu Musa pun menjawab, "Aku telah meminta izin 3 kali, namun tidak diberi izin, sedang aku mendengar Rasulullah َshalallahu alaihi wassalam bersabda;
'Jika salah seorang dari kamu sudah meminta izin sebanyak 3 kali, namun tidak diberi izin, maka kembalilah.'
Umar berkata: "Engkau harus membawa saksi atas perkataanmu itu kalau tidak aku akan memukulmu."
Abu Musa pun mendatangi sekelompok Sahabat Ansar dan menceritakan nya. Mereka berkata: "Cukup orang yang paling muda dari kami yang bersaksi untukmu." Maka bangkit lah Abu Sa'id al-Khudri dan menyampaikan kepada Umar tentang hadith tersebut. 
Umar lalu berkata, "Sungguh kesibukan berjual beli di pasar dahulu telah melalaikan ku."
(Muttafaq 'alaih.)
Sahabat begitu prihatin dengan keshahihan hadith beliau, walaupun tidak mungkin para sabahat akan berbohong... 
Bagaimana manusia hari ini, menyebarkan hadith-hadith daif, palsu, mungkar... Allahul mustaan.

No comments:

Post a Comment