SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 18, 2017

Tanda kebenaran iman

Ibnu Qayyim rahimahumullah mengatakan, "Rasa takut merupakan tanda kebenaran iman, dan hilangnya rasa takut (pada Allah) dari dalam hati merupakan tanda kepergian iman darinya." 
(Madaarijus Saalikiin I/515).
Ada juga yang mengatakan, "Jika hati jauh dari rasa takut, maka ia akan jauh pula dari keimanan."  (Taariikhul Islam {XXII/121})

No comments:

Post a Comment