SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 16, 2017

Mengapa Takut pada Orang Kafir?

Allah َAzza wa Jalla melarang untuk takut kepada orang-orang kafir, orang-orang zhalim dan manusia secara keseluruhan. Sebaliknya, Dia memerintahkan untuk takut kepada-Nya saja, sebagaimana Dia berfirman:
"... pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk (mengalahkan) agama kalian, sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku..."  [Qs. Al-Maa~idah: 3]
Dan Allah berfirman:
"... kerana itu janganlah kalian takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku..."
[Qs. Al-Maa~idah: 44]
Allah juga berfirman:
"... kecuali orang-orang yang zhalim diantara mereka. Maka, janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku..."  [Qs. Al-Baqarah:150]
Ibnu Sa'di mengatakan, "Allah memerintahkan untuk takut kepada-Nya yang mana ia merupakan inti bagi semua kebaikan. Oleh kerana itu, barangsiapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan berhenti dari maksiat kepada-Nya dan tidak juga akan menjalankan perintah-Nya."🔹Taisiir al-Kariimir Rahmaan I/114🔹
Sumber bacaan: Takut Kepada Allah oleh Muhammad Syauman bin Ahmad ar-Ramli.

Namun hari ini kita lihat ramai manusia lebih takut pada orang-orang kafir, sehingga mereka rela menggadaikan agamanya untuk mendapat 'keredhaan' kaum ini..
Allahul mustaan...

No comments:

Post a Comment