SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 26, 2017

Balasan orang yang banyak menentang kebenaran.

'Allah berfirman kepada dua Malaikat, yang menggiring ke Mahsyar maupun yang menjadi saksi, setelah ditetapkan keputusan di antara seluruh makhluk: " Lemparkan ke Jahanam setiap orang yang mengingkari bahwa Allah itu ilah yang benar, yang banyak melakukan kekafiran dan mendustakan, serta banyak menentang kebenaran, yang enggan melaksanakan kewajibannya dalam harta, melampaui batas, terhadap hamba-hamba Allah dan hukum-hukum-Nya, serta ragu
terhadap janji dan ancama-Nya, yang menyekutukan Allah, lalu beribadah kepada sembahan lain dari kalangan makhluk-Nya. Lemparkan dia kedalam adzab Jahanam yang keras!"'
[Qs. Qaf; 50:24-26] (Terjemah at-Tafsir Al-Muyassar)

No comments:

Post a Comment