SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 23, 2017

Kalian sedang di uji..sabarlah..pertolongan Allah dekat!

"Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta mengamalkan syariat-Nya, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu sebagai orang-orang kepercayaan kalian dengan mengesampingkan orang-orang yang beriman, dimana kalian membocorkan rahasia-rahasia kalian kepada mereka. Mereka itu tidak henti-hentinya merusak keadaan kalian. Mereka bergembira dengan apa yang menimpa kalian berupa kerugian dan kemalangan. Kerasnya kebencian mereka itu tampak dari perkataan mereka, sedangkan sikap permusuhan terhadap kalian yang disembunyikan dalam dada mereka jauh lebih besar. Kami telah menerangkan kepada kalian berbagai bukti dan hujjah agar kalian bisa memetik pelajaran dan bersikap waspada, jika kalian dapat memahami perintah dan larangan-Nya." [Qs. Ali Imran:118]
(Terjemah At-Tafsir Al-Muyassar)

"Sungguh kalian akan di uji, wahai orang-orang beriman,.." "..begitu juga kalian akan mendengar omongan kaum Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik yang menyakitkan telinga; yaitu berupa kata-kata syirik dan celaan terhadap deen kalian." [Qs. 3:186]
"Oleh kerana itu, janganlah kalian takut terhadap orang-orang musyrik, kerana mereka itu adalah orang-orang yang lemah. Tidak ada penolong bagi mereka. Takutlah hanya kepada-Ku saja dengan cara menunaikan keta'atan kepada-Ku, jika kalian memang benar-benar orang yang membenarkan-Ku dan mengikuti Rasul-Ku." [Qs. 3:175] (Terjemah At-Tafsir Al-Muyassar)

No comments:

Post a Comment