SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 30, 2017

Jangan bermain-main dengan kalimat kufur!

Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang Munafik;
"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, kerana kamu kafir sesudah beriman."  [QS. At-Taubah : 65-66].

Ibnu Nujaim berkata, "Barangsiapa berbicara dengan kalimat kufur dengan gurau atau main-main, maka ia kafir menurut semua ulama, keyakinannya tidak dilihat. (Al-A'lam5/39, Mu'jam al-Mu'allfin, 7/271).

Ibnu Taimiyyah mengatakan walaupun orang-orang Munafik itu menyangkal bahwa ucapan mereka (mengolok-olokkan orang-orang Mukmin, perintah Allah, Sunnah NabiNya) tanpa diyakini oleh hati mereka, hanya bersenda gurau dan main-main saja, Allah menjelaskan bahwa mengolok-olok ayat-ayatNya adalah kufur dan ini tidak dilakukan kecuali oleh orang yang hatinya menerima ucapan tersebut.
(Majmu' al-Fatawa, 7/220)
~Pembatal Keislaman~ oleh Dr Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali al-Abdul Lathif~

No comments:

Post a Comment