SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 29, 2017

Fenomena serupa terjadi sa'at ini..

Di dalam at tafsir Al -Muyassar dikatakan, Allah berfirman yang ertinya;
'Mereka (kaum Yahudi) mengatakan, "Jika ada ajaran dari Muhammad yang sejalan dengan apa yang telah kami ganti dan kami ubah dari hukum-hukum Taurat maka amalkanlah. Namun jika dia datang kepada kalian dengan membawa suatu ajaran yang menyelisihinya maka waspadalah; jangan sampai kalian menerima dan mengamalkannya."  [Qs. Al-Ma'idah: 5:41]

Fenomena  serupa juga terjadi di sa'at ini..
Ramai yang mempertahankan ritual-ritual tradisi dari nenek moyang, kerana adat itu sudah mendarah daging dengan masyarakat. 
Jika dakwah Nabi-Nya dahulu di tolak, kerana tidak sejalan dengan amalan tradisi mereka,tidak hairanlah sa'at ini dakwah salaf  mendapat tentangan yang keras...
Allahul musta'an..

No comments:

Post a Comment