SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 5, 2017

Orang yang mendapat petunjuk Allah.

"Tetapi Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikanmu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus..." [Qs. Al-Hujuraat; 49:7]

Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Allah Azza wa jalla tanam kan rasa cinta kepada keimanan dalam diri seseorang dan menjadikannya indah dalam hatinya. Dan menanamkan kebencian terhadap kekufuran,  kefasikan dan kedurhakaan. Yakni orang-orang yang mempunyai sifat seperti inilah yang mendapatkan petunjuk dari Allah َAzza wa Jal.

No comments:

Post a Comment