SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 7, 2017

Manusia menjadi 3 golongan...

Diakhirat nanti manusia akan menjadi tiga golongan.
1) Ada kelompok Ashabul Yamin, orang-orang yang menempati kedudukan tinggi; duhai betapa tinggi kedudukan mereka!
2) Ada golongan Ashabul Syimal, orang-orang yang menempati kedudukan rendah; duhai betapa buruk kedudukan mereka!
3) Dan golongan orang-orang yang bersegera kepada kebajikan didunia, mereka itu pun bersegera menaiki tingkatan-tingkatan di akhirat, mereka itulah golongan Muqarabun (yang di dekatkan) disisi Allah. Rabb mereka memasukkan mereka ke surga-surga yang penuh kenikmatan..
Banyak orang yang termasuk golongan ini dari generasi pertama umat dan juga umat-umat selain mereka, namun sedikit saja dari kalangan generasi terakhir umat ini.
(Sila lihat At-Tafsir Al-Muyassar 56:7-11)

"..Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulia golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsara golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu (masuk Surga). Mereka itulah yang didekatkan (kepada Allah).  [Qs. Al-Waaqi'ah ; 56:7-11]

Dibulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita bersegera membuat kebajikan, supaya menjadi golongan Muqarabun .. As-saabiquun... Ameen..Allahumma ameen..

No comments:

Post a Comment