SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 31, 2017

Dakwah yang sangat Berat bagi kaum Munafik saat ini!

"Allah telah mensyariatkan bagi kalian, wahai manusia, din yang telah Kami wahyukan kepadamu, wahai Rasul, yaitu Islam, yang telah Kami wasiatkan pula kepada Nuh agar mengamalkan dan menyampaikannya, juga yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa (kelimanya adalah para rasul yang terkenal dengan sebutan Ulul Azmi), yaitu : 'Tegakkanlah din dengan TAUHID, taat, dan ibadah kepada Allah saja. Jangan berpecah belah didalamnya dan jangan berselisih dalam din yang Kuperintahkan itu.' Dakwah yang kamu serukan, yaitu TAUHID dan keikhlasan beribadah kepada Allah itu, sangat berat bagi orang-orang musyrik. Allah memilih siapa yang Dia kehendaki diantara makhluk-Nya untuk bertauhid dan memberikan taufik kepada siapa yang kembali kepada-Nya untuk mentaati-Nya."
[Qs. Asy-Syura: 13;  At-Tafsir Al-Muyassar]

No comments:

Post a Comment