SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 15, 2017

Siapakah Ulama?

Al-Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari rahimahullah berkata, 
"Mereka (ulama) adalah sandaran-sandaran manusia di dalam fiqih, ilmu, dan perkara-perkara agama dan dunia." (Jaami'ul Bayaan (VI/544).
Para ulama adalah ath-thaa'ifah al-manshuurah (kelompok yang mendapat pertolongan) yang senantiasa ada disetiap zaman.
Al-Imam Ibnu 'Abdil Barr rahimahullah pula mengatakan, 
"Telah sepakat para ahli fiqih dan atsar dari seluruh penjuru negeri bahwasanya para ahli kalam, ahli bid'ah, dan kesesatan, mereka semuanya tidak termasuk golongan ulama. Kerana ulama hanyalah ahli fiqih dan atsar, dan mereka itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan mereka dalam keahlian, ketelitian, dan pemahaman. (Jaami' Bayaanil 'ilmi II/96)
Sumber: Barisan Ulama Pembelah Sunnah An-Nabawiyyah.. oleh Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah, LC.

No comments:

Post a Comment