SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 25, 2017

Mana yang lebih baik?

Apakah orang-orang kafir yang bersenang-senang dengan kekafiran ini lebih baik ataukah orang yang beribadah dan ta'at kepada Rabbnya, menggunakan waktu malam untuk berdiri dan sujud kepada Allah, takut kepada adzab akhirat, dan mengharap rahmat Rabbnya? Katakanlah wahai Rasul; "Samakah orang yang mengenal Rabb dan din mereka yang benar itu dengan orang yang tidak tahu sedikit pun mengenai hal itu?" Mereka tidak sama. Yang bisa mengambil pelajaran dan mengerti perbedaan ini hanyalah orang-orang yang berakal sehat. [At-Tafsir Al-Muyassar ; 39:9 (Az-Zumar:9)]

No comments:

Post a Comment