SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 28, 2017

Orang yang berakal sehat.

Orang-orang yang mendapat taufik dan hidayah dari Allah adalah mereka yang mengikuti Al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi-Nya. Ini lah antara ciri orang-orang yang berakal sehat, sebagaimana firman Allah َAzza wajalla yang ertinya; 
"Oleh kerana itu, wahai Nabi, sampaikan kabar gembira kepada hamba-hamba-Ku. Yaitu orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang paling baik. Perkataan yang paling baik adalah firman Allah, kemudian sabda Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat taufik dari Allah kepada kelurusan dan kebenaran, ditunjukkan-Nya kepada akhlak dan amal yang terbaik, serta mereka itulah orang-orang yang berakal sehat."  [At-Tafsir Al-Muyassar ; 39:18 (Az-Zumar:18)]

No comments:

Post a Comment