SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 15, 2017

Keadilan yang benar-benar adil

"Wahai Rasul, sungguh Rabbmu memutuskan perkara antara orang-orang mukmin dan kafir dari kalangan Bani Israil dan lainnya pada Hari Kiamat secara adil berkenaan dengan urusan din yang mereka perselisihkan, juga membalas setiap manusia berdasarkan amalnya dengan memasukkan ahlujannah ke surga dan ahlunnar ke Neraka."  At-Tafsir Al-Muyassar ; 32:25 (As-Sajdah) 

No comments:

Post a Comment