SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 23, 2018

Ayat hiburan untuk pengemban dakwah salaf

"Orang-orang kafir sebelummu telah pun mendustakan para rasul yang Allah utus kepada umat-umat mereka. Mereka pun disakiti oleh kaum kafir itu kerana berada dijalan-Nya. Namun mereka tetap bersabar atas tindakan tersebut dan tetap melangkah di jalan dakwah dan jihad mereka, sehingga datanglah pertolongan Allah pada mereka. Tidak ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah, yaitu ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad َshalallahu alaihi wassalam, berupa janji pertolongan (kemenangan) dari Allah kepada beliau atas siapa saja yang memusuhi beliau. Sungguh telah datang kepada mu, wahai Rasul, berita tentang para rasul sebelummu; tentang pertolongan Allah yang diberikan kepada mereka dan apa yang menimpa orang-orang yang mendustakan mereka, berupa azab dari Allah dan kemurkaanNya terhadap mereka. Maka, para rasul terdahulu itu menjadi teladan bagimu." ( Ayat ini berupa hiburan untuk Rasulullah َshalallahu alaihi wassalam) (QS. Al-An'am: 34)

No comments:

Post a Comment