SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 28, 2018

Leher Neraka

"Leher Neraka akan keluar pada hari Kiamat. Ia memiliki dua mata yang bisa melihat, dua Telinga yang bisa mendengar, dan lidah yang bisa bicara. Neraka berkata: 'Aku ditugaskan (untuk mengazab) tiga jenis manusia: (1) Setiap orang yang sombong lagi membangkang; (2) setiap orang yang menyeru Allah, tetapi juga menyeru selain-Nya; (3) setiap penggambar (makhluk hidup)." [HR. At-Tirmidzi. Dia berkata Hadits ini hasan shahih gharib]

No comments:

Post a Comment