SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 6, 2018

Teguran untuk mereka yang mengabaikan Al Qur'an

"Apakah mereka tidak mahu memerhatikan Al-Qur'an berikut kebenaran yang terkandung di dalamnya dengan memikirkan dan merenungkannya baik-baik; kerana ia datang dalam bentuk yang akurat, yang memastikan bahwa ia berasal dari Allah semata? Seandainya ia berasal dari selain-Nya, tentu mereka akan mendapatkan perselisihan (pertentangan) yang banyak didalamnya."  (QS. An-Nisa: 82) At-Tafsir Al-Muyassar .

No comments:

Post a Comment