SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 19, 2018

Pembela As-Sunnah..mereka telah terzalimi!

Para pembela As Sunnah hari ini, mereka telah terzalimi! Pihak yang dituduh itu sebagai radikal, ekstrimist, mereka telah di zalimi, dituduh tanpa bukti. 
Ingatlah,
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu dan penolong untuk menghadapi kaum beriman. Yang demikian itu kerana mereka tidak mencintai orang-orang yang beriman. Demikian juga kaum Nasrani. Masing-masing dari kedua golongan tersebut bersatu untuk memusuhi kalian. Sedangkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, lebih layak saling membantu antara sebagai dari kalian terhadap sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali (pemimpin, penolong) maka ia menjadi bagian dari mereka; sedangkan hukumnya juga dihukumi seperti mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zhalim yang bewalikan orang-orang kafir."  (QS. Al-Maidah: 51)
Wallahul mustaan.

No comments:

Post a Comment