SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 3, 2018

Jagalah Hati


Ada banyak hati yang perlu untuk kita beri ucapan terima kasih secara istimewa…
Akan tetapi kita terlalu lemah untuk mengungkapkannya melalui tulisan yang tepat…
Meskipun begitu, mendoakan mereka tanpa sepengetahuan mereka, telah memenuhi maksud kita…
@elmasrw. Dr Ahmad Isa al Mu'sharawi, Ketua lajnah tashih al Quran, al Azhar, Doktor ilmu hadits Universitas al Azhar, Mesir. Twitulama.

No comments:

Post a Comment