SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 29, 2018

Hadith yang menggembirakan kaum Muslimin

Di dalam Ash-Shahîh disebutkan bahwa seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai Kiamat. Beliau bersabda, “Kiamat pasti terjadi. Lantas, apa yang telah engkau persiapkan?” Orang itu menjawab, “Wahai Rasulullah, aku belum mempersiapkannya dengan banyak shalat dan amal. Hanya saja, aku mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Beliau bersabda, “Engkau bersama orang yang engkau cintai.” (HR. Bukhari)

Tidak ada kegembiraan kaum Muslimin melebihi kebahagiaan mereka dengan hadits ini.

No comments:

Post a Comment