SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 22, 2013

Kehancuran Umat Islam Karena Saling Bermusuhan

Dari Tsauban Radiyallaha anhu, dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda,
"Sesungguhnya Allah telah memperlihatkan seluruh bumi kepadaku hingga aku dapat melihatnya, baik itu bagian timur maupun bagian barat.

Sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai bagian-bagian bumi yang telah diperlihatkannya kepadaku.

Aku telah dianugerahkan dua perbendaharaan, merah dan putih.

Sesungguhnya aku telah memohonkan kepada Tuhanku mengenai umatku,

1.)   Semoga Allah tidak menghancurkan umatku dengan habisnya pagan dalam setahun penuh.

2.)   Semoga Allah tidak menjadikan umatku dapat dikuasai oleh musuh dari luar mereka yang melucuti pelindung kepala mereka.

Sesungguhnya Tuhanku telah berfirman, " Hai Muhammad, apabila Aku telah memutuskan sesuatu, maka sesuatu itu pasti tidak akan tertolak.

Sesungguhnya Aku telah menjamin umatmu bahawasanya,

1}.   Aku tidak akan menghancurkan umatmu dengan kehabisan pangan (pacelik) dalam setahun penuh.

2}.   Aku tidak akan menjadikan umatmu dikuasai oleh musuh dari luar mereka yang melucuti pelindung kepala mereka ---- meskipun mereka di serang dari berbagai penjuru, KECUALI  jika sesama umatmu saling menghancurkan dan saling menawan."

{Muslim 8/171}  dishahihkan oleh Shaikh al-Albani. Shahih Muslim

Ini adalah satu hadith yang agung, yang mana jika kita cermati isi kandungannya kita tidak akan tersibuk, terkecuh mencari, membuat alasan 'untuk kemaslahatan umat' sehingga pokok agama di kompromasikan.
Selagi umat Islam bersatu padu, beragama atas manhaj yang benar yang telah di tunjuk ajar oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan dipraktikkan oleh generasi terbaik dahulu, Allah menjanjikan perlindunganNya dari kaum kafir, kaum yang dzalim.


Tapi sayangnya kita berpecah belah, berkelompok, membuat bid'ah , mereka- reka beraneka ragam cara beribadah yang tidak dipraktikkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan juga generasi terdahulu. Umat sekarang beragama mengikut selera ramai, mengikut hawa nafsu masing masing. Kita tidak bersatu, hanya sekelompok kecil yang berpegang teguh pada Sunnah, berjalan atas manhaj para salafussoleh.

Yang batil tidak mungkin bercampur dengan yang haq. Kita sudah pun lihat kejadian yang sedang berlaku di sebelah belahan bumi. Bukan orang kafir yang membantai orang Muslim, tapi orang-orang yang memerangi orang Mukmin dibawah panji panji ' imam imam berlainan fahaman cara beragama'.

Wallahu a'lam

No comments:

Post a Comment