SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 15, 2013

Makhluk yang Pertama Menangis dan yang Pertama pula menyanyi

"Adalah iblis (makhluk) yang pertama menangis dan yang pertama pula menyanyi."

Riwayat ini sering di dengar tetapi tidak ada sumbernya.  Al-Ghazali mengutarakannya dalam Ihya' II/251 dengan sanad dari Jabir radiyallahanhu. Al-Iraqi dalam Takhrij al-Ihya' berkata, "Saya tidak menemukan sumbernya dari hadith Jabir." Wallahu a'lam.

Silsilah Hadith Dhai'f dan Maudhu' Jilid 1, no 444, oleh Shaikh al-Albani.

No comments:

Post a Comment