SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 12, 2017

Apa itu Muruah?

Muruah adalah sebuah akhlak yang telah menjadi watak dari jiwa-jiwa yang suci dan perangai yang menjadi tabi'at dari cita-cita yang tinggi yang tidak mampu di capai oleh watak rendah yang tidak mampu untuk membawa keluruhan karakteristiknya.

Muruah berarti menjaga keadaan dengan cara yang paling utama sehingga tidak terlihat adanya sesuatu yang buruk yang dilakukan secara sengaja serta tidak menimbulkan celaan atau cercaan. (Mawardi, Adab ad-Dunya wa ad-Din, pg 392). 

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Hakikat muruah adalah berpegangnya jiwa manusia dengan sifat-sifat kemanusiaan yang menjadikannya berbeda dengan haiwan dan syaitan yang terkutuk.  (Madarij as-Salikin, juz 2 pg 366).
[Petikan dari Ensiklopedia Akhlak Muhammad oleh Mahmud Al-Mishri pg784]

No comments:

Post a Comment