SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 14, 2017

Sikap manusia dalam membalas gangguan.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah:-

«Manusia ketika membalas gangguan terbagi menjadi 3 bagian:

(❶). Berlaku zalim dengan membalas melebihi haknya,

(❷). Bersikap tengah-tengah dengan membalas sesuai dengan batasan haknya,

(❸). Berbuat ihsan (baik) dengan memberi maaf dan meninggalkan haknya. »
(Jami' Al-Masail (1/169).
www.almaroni.blogspot.com

No comments:

Post a Comment