SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 18, 2017

Meninggalkan Sunnah, satu pengkhianatan..

Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, meninggalkan sunnahnya dan melakukan kemaksiatan kepadanya adalah satu pengkhianatan. Sebagaimana firman Allah َAzza wa Jalla;
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.  [Qs. Al-Anfaal: 27]
~Lihat Tafsir Ibnu Katsir~

No comments:

Post a Comment