SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 5, 2017

Mengapa dakwah salaf mendapat tentangan?

Tidak hairanlah sa'at ini dakwah salaf mendapat tentangan yang hebat (keras) dari berbagai pihak. 
"Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat."  [Qs. Al A'Raaf: 45]

Imam Ibnu Katsir rahimahulla dalam Tafsirnya berkata, maksudnya menghadang manusia dari mengikuti jalan dan syariat Allah Ta'ala serta apa yang dibawa oleh para Nabi-Nya. Selain itu mereka juga menginginkan agar jalan-Nya bengkok, sehingga tidak diikuti oleh seorang pun.

Mereka menakut-nakuti orang ramai dengan mengatakan golongan "Salaf" ini sesat dan ajarannya tidak benar...walhal sebenarnya mereka hanya ...
".....menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok......"  [Qs. Al A'Raaf: 45]
Allahul mustaan...

No comments:

Post a Comment