SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 22, 2017

Ciri orang yang benar beriman

Orang-orang yang beriman tidak takut pada selain Allah َAzza waJalla, tidak mengharap selainNya, kerana Allah lebih berhak untuk ditakuti dengan adanya kekuasaan dan siksa-Nya.

"Mengapa kamu takut kepada mereka, padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman."
[Qs. At-Taubah: 13]

No comments:

Post a Comment