SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 1, 2017

Siapa yang kamu jadikan pemimpin?

"Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta mengamalkan syariat-Nya, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang memperolokkan dan mempermainkan agama kalian dari kalangan ahlukitab dan orang-orang kafir, sebagai wali-wali (pemimpin, penolong) kalian. Takutlah kalian kepada Allah, jika kalian benar-benar orang yang beriman kepada-Nya dan kepada sya'riat-Nya.  [Qs. Al-Ma'idah; 5:57] 
Lihat at-tafsir Al-Muyassar.

No comments:

Post a Comment