SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 28, 2016

Amalan yang diterima..

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas berkata, bahwa Allah tidak menerima suatu jalan atau amalan dari seseorang kecuali yang sesuai dengan syari'at Muhammad Shallallahu alaihi wassalam setelah beliau diutus sebagai pembawa risalah. Sedangkan sebelum itu, maka semua orang yang mengikuti Rasul pada zamannya, mereka berada diatas petunjuk dan jalan keselamatan.
"Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya, dan diakhirat ia termasuk orang-orang yang merugi."  [Qs. Ali-Imran: 85]
Re: Tafsir Ibnu Katsir ;2:62 hal148,

No comments:

Post a Comment