SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 20, 2016

Manusia dibagikan menjadi dua macam

Orang-orang kafir:- 1) menyerukan (kepada kekafiran) dan 2) yang hanya ikut-ikutan (muqallid).
"Di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap Syaitan yang sangat jahat."  [Qs. Al-Hajj : 3]

Orang Mukmin:- sebagaimana di awal dan akhir surat al-Waqi'ah, juga pada surat al-Iman; 1) as-Sabiquun, yaitu mereka yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan 2) Ashabul Yamin, orang-orang yang berbuat kebajikan.

Orang-orang munafik :- 1) "Orang munafik murni (tulen)" dan 2) "orang munafik yang dalam dirinya masih ada iman dan masih ada juga kemunafikan." 
Seperti dalam sebuah hadith;
"Ada tiga hal, yang jika ketiganya ada pada seseorang, maka ia seorang munafik murni (tulen). Dan barangsiapa yang pada dirinya terdapat salah satu dari ketiganya, maka pada dirinya itu terdapat satu sifat kemunafikan sehingga ia meninggalkannya. Yaitu: orang yang apabila berbicara berdusta, apabila berjanji tidak menepati, dan apabila diberi kepercayaan berkhianat."
(Muttafaq 'alaih)
Re: Tafsir Ibnu Katsir surah al-Baqarah: 19-20 hal77

No comments:

Post a Comment