SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 11, 2016

Kunci bergaul sesama manusia

Kunci bergaul dengan manusia dengan segala permasalahannya yang dipegang oleh para Nabi ada tiga: (1) Takwa (2) Sabar “Sesungguhnya mereka yang bertakwa dan sabar”, (3) lapang dada “Yusuf berkata, tidak ada cercaan untukmu pada hari ini” (Yusuf: 92)
@alowyed - Dr Abdul Aziz al ‘Uwaid, Dosen Ushul Fiqh Universiras Qashim

No comments:

Post a Comment