SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 14, 2016

Kelompok yang memusuhi dakwah Salaf

Tiga kelompok yang memusuhi Dakwah Salaf:

(1) Ahlul Bid'ah, (Ahlul Kalam, pengekor hawa nafsu) kerana mereka enggan meninggalkan ritual amalan yang ditradisikan oleh nenek moyang mereka yang jelas bukan sunnah Nabi Nya.

(2) Orang-orang Syi'ah, kerana mereka membenci dan mencela para sahabat.

(3) Orang-orang Munafik, Liberal, kerana  mereka enggan tunduk pada wahyu yang diturunkan kepada Rasul.

Hanya Allah yang memberi taufik. Hanya pada Nya kita memohon perlindungan.

No comments:

Post a Comment