SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 29, 2016

Memalsukan Hakikat konsep al wala' wal bara.

Musuh-musuh Islam berusaha memalsukan hakikat konsep al wala' wal bara' yang sangat penting dan terang dengan melabel Ahlus Sunnah sebagai golongan eksklusif. 

Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan antara yang buruk dan yang baik...  

"Allah sekali-kali,tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Allah menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (Mukmin)." 
[Qs. Ali 'Imran: 179].

No comments:

Post a Comment